Biecz

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Podstawowymi korzyściami z przystąpienia Gminy Biecz do projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” będzie wykształcenie postaw proekologicznych wśród obywateli naszej Gminy, a także zwiększenie zainteresowania mieszkańców aktywną ochroną przyrody. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości większym zaangażowaniem społeczeństwa w działania związane z ochroną środowiska. Dzięki przystąpieniu Gminy Biecz do programu zwiększy się wiedza obywateli na temat możliwości proekologicznego kształtowania przestrzeni w której żyjemy, natomiast powołanie Gminnego Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu przyczyni się do integracji różnych środowisk na rzecz odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego.


04.12.2018

 

W dniu 4 grudnia 2018 r. w godzinach od 12.00 – 14.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Biecz. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy.

Na wstępie uczestnicy zostali zapoznani przez Hannę Hrehorowicz-Gaber z celami i działaniami projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrod ...