Sanok

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Projekt jest szansą na zwiększenie wiedzy różnych środowisk (kształtowanie postaw proekologicznych) w zakresie kształtowania przestrzeni i ochrony środowiska w Karpatach (Gmina Sanok), zaangażowanie lokalnej ludności w aktywną ochronę środowiska. Projekt przyczyni się do analizy posiadanych dokumentów planistycznych i wskaże kierunki ich zmian w zakresie ochrony przyrody.


12.02.2019

W dniu 8 lutego 2019 r. odbyło się drugie spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Sanok.

14.11.2018

W dniu 8 listopada 2018 r. w godzinach od 10.00 – 14.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Sanok.