Karpacka Przestrzeń

Karpacka Przestrzeń

OCHRONA UNIKALNEGO KRAJOBRAZU

Karpacka Przestrzeń

Karpacka Przestrzeń

ODPOWIEDZIALNE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Karpacka Przestrzeń

Karpacka Przestrzeń

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

O PROJKECIE

O PROJKECIE

Karpacki Uniwersytet Kształtowania Przestrzeni

Kompleksowa kampania edukacyjna, skierowana do następujących grup odbiorców: nauczyciele, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny i gminni architekci. Przekazana podczas szkoleń wiedza będzie skutkować większym zrozumieniem roli planowania przestrzennego w ochronie środowiska przyrodniczego. Dodatkowo każdy uczestnik szkoleń otrzyma materiały edukacyjne oraz planszową „GRĘ O KARPACKĄ PRZESTRZEŃ. . Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz materiałów edukacyjnych. Nie pokrywamy kosztów dojazdu.

Karpacka Grupa Robocza ds. Planowania Przestrzennego

Zostaną zorganizowane trzy spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego. Ich celem będzie opracowanie uniwersalnych wytycznych dla gmin karpackich w postaci „check listy” z zapisem zawierających opisy newralgicznych miejsc dokumentacji planistycznej, gdzie brak zapisów ochronnych w zakresie środowiska przyrodniczego skutkuje pogorszeniem jego stanu.

Gra

karpacka przestrzeń

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla organizacji pozarządowych w Nowym Sączu
18.11.2019

Szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" d ...

18 listopada 2019 w Nowym Sączu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas szkolenia uczestnicy pracowali aktywn ...

Zobacz więcej
Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej "Chronię Karpacką Przestrzeń" w Nowym Sączu
25.10.2019

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i e ...

W dniu 25 października 2019 w Nowym Sączu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli klas przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie cieszyło si ...

Zobacz więcej
Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej "Chronię Karpacką Przestrzeń" w Nowym Sączu
25.10.2019

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i e ...

W dniu 25 października 2019 w Nowym Sączu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli klas przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie cieszyło si ...

Zobacz więcej
Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej "Chronię Karpacką Przestrzeń" w Nowym Sączu
24.10.2019

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i e ...

W dniu 24 października 2019 w Nowym Sączu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie cieszyło się d ...

Zobacz więcej

GMINY

GMINY