Karpacka Przestrzeń

Karpacka Przestrzeń

OCHRONA UNIKALNEGO KRAJOBRAZU

Karpacka Przestrzeń

Karpacka Przestrzeń

ODPOWIEDZIALNE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Karpacka Przestrzeń

Karpacka Przestrzeń

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

O PROJKECIE

O PROJKECIE

Karpacki Uniwersytet Kształtowania Przestrzeni

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i klas 1-3

24.10.2019 - Grupa 1. Nowy Sącz (Gościniec Galicyjski (ul. Lwowska 226 33-300 Nowy Sącz))

Otoczenie wpływa na aspiracje dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważne aby uświadamiać tę prawdę młodym ludziom, żeby zechcieli od...

Karpacka Grupa Robocza ds. Planowania Przestrzennego

Zostaną zorganizowane trzy spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego. Ich celem będzie opracowanie uniwersalnych wytycznych dla gmin karpackich w postaci „check listy” z zapisem zawierających opisy newralgicznych miejsc dokumentacji planistycznej, gdzie brak zapisów ochronnych w zakresie środowiska przyrodniczego skutkuje pogorszeniem jego stanu.

Gra

karpacka przestrzeń

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Program edukacyjny "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
15.10.2019

Program edukacyjny "Chronię Karpacką Prze ...

Pakiet edukacyjny zatytułowany „Chronię karpacką przestrzeń” obejmuje program edukacyjny oraz obudowę metodyczną w postaci scenariuszy sześciu lekcji wraz z materia ...

Zobacz więcej
Program edukacyjny "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
15.10.2019

Program edukacyjny "Chronię Karpacką Prze ...

Program edukacyjny „Chronię karpacką przestrzeń” zawiera ważne i mające praktyczne znaczenie propozycje rozwiązań metodycznych i merytorycznych dla nauczycieli. W p ...

Zobacz więcej
Program edukacyjny "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla klas IV-VIII szkół podstawowych
15.10.2019

Program edukacyjny "Chronię Karpacką Prze ...

Druga część cyklu „Chronię karpacką przestrzeń” to przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej pakiet edukacyjny, na który składają się program e ...

Zobacz więcej
Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Sanok
13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycz ...

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Sanok

Zobacz więcej

GMINY

GMINY