Szkolenia dla nauczycieli klas 4-8

Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli klas 4-8

Otoczenie wpływa na aspiracje dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważne aby uświadamiać tę prawdę młodym ludziom, żeby zechcieli odkrywać unikatowe piękno krajobrazu, przyrody i kultury Karpackiej. Zachwyt i podziw dla otaczającego świata wpłynie na ich  plany, ambicje i chęć rozwoju.

 

Aby wzmocnić Państwa w prowadzeniu efektywnej edukacji w tym zakresie, Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza bezpłatne szkolenia: Chronię Karpacką Przestrzeń” w ramach Karpackiego Uniwersytetu Kształtowania Przestrzeni.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Program Nauczania "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wraz ze scenariuszami lekcji i materiałami niezbędnymi do ich przeprowadzenia.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na wybrane szkolenie na stronie: https://karpackaprzestrzen.pl/szkolenia/szkolenia-dla-nauczycieli-szkol-ponadgimnazjalnych/

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • zdobędziesz wiedzę na temat Karpat, w których mieszkasz i pracujesz,
 • nabędziesz pewności w sytuacjach motywowania dzieci i młodzieży do rozwoju,
 • otrzymasz gotowe scenariusze lekcji rozwijające kompetencje społeczne uczniów
  i wpisujące się w podstawę programową z przedmiotów humanistycznych, ścisłych
  i przyrodniczych,
 • otrzymasz wysokiej jakości materiały szkoleniowe, gotowe narzędzia wspierające realizację podstawy programowej z kilku przedmiotów szkolnych,
 • otrzymasz edukacyjną grę planszową „Gra o Karpacką Przestrzeń”,
 • poznasz innych nauczycieli i wychowawców, co pozwoli Wam na wymianę wiedzy
  i doświadczeń.

 

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • Szkoła w której pracujesz leży na terenie Karpat.
 • Zależy Ci rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Chcesz sprawić aby bezcenne zasoby przyrodnicze, krajobrazowych żyły
  w świadomości młodego pokolenia.
 • Chcesz nawiązać współpracę z innymi nauczycielami i wychowawcami w Karpatach.

 

Zaproszenia kierujemy do wychowawców nauczycieli z terenu województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

 

Na listę podstawową będziemy wpisywać maksymalnie dwóch nauczycieli / wychowawców z jednej placówki oświatowej. Pozostałe osoby, zostaną wpisane na listę rezerwową
i zaproszone w razie wolnych miejsc.

 

Dla NAS wszystkich ważne jest aby jak największa liczba karpackich pracowników oświaty mogła podnieść swoje kompetencje.

 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” współfinansowanego przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Kontakt: Specjalista ds. Konwencji Karpackiej, tel. 785 341 089, e-mail: kontakt@karpackaprzestrzen.pl 

 

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Szkolenie dla nauczycieli z obszaru objętego Konwencją Karpacką

Uczestnictwo w warsztatach oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

Przetwarzanie danych osobowych:
1. Informujemy, iż podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia (ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn), w celach realizacji projektu, kontaktowania się w sprawach dotyczących spotkania, dla celów archiwizacyjnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu oraz przez okres, w którym Stowarzyszenie Ekopsychologia jest zobowiązane w do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w działaniach projektu. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: ekopsychlogia@ekopsychologia.pl

Ilość miejsc jest ograniczona! Stowarzyszenie Ekopsychologia zakwalifikuje uczestników spotkania, kierując się zasadą różnorodności instytucji i podmiotów. O zakwalifikowaniu się na szkolenie poinformujemy Państwa drogą mailową.