Zamówienia Publiczne

Zamówienia
23.10.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/11/2018

na wykonanie projektów graficznych oraz wykonanie materiałów edukacyjno – informacyjnych na potrzeby spotkań Gminnych Zespołów Zadaniowych, Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego oraz szkoleń

 

23.10.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/10/2018

na wykonanie projektu graficznego gry planszowej oraz wykonanie gry planszowej

 

23.10.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/06/2018

na wykonanie wizualizacji wpływu istniejących dokumentów planistycznych na przyrodę i krajobraz

 

23.10.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/06/2018

na opracowanie raportów z inwentaryzacji zasobów środowiskowych gminy oraz z waloryzacji krajobrazu

 

21.03.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/02/2018

Stowarzyszenie Ekopsychologia ogłasza zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wdrożenie gry internetowej „Karpacka Przestrzeń” (Część 1) oraz wdrożenie strony internetowej projektu (Część II).

Usługa będzie wykonana w ramach projektu projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony pr ...

15.02.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/01/2018

na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza ...