Karpacka Grupa Robocza ds. Planowania Przestrzennego

Karpacka
08.10.2018

W dniach 10-11 września 2018 roku w Nowym Sączu odbyło się I spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biura Urbanistycznego, Zespołu Parków Kr ...