II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego

II

II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego

Ramowy program spotkania:

3 czerwca 2019 r.

Przekazanie efektów prac zespołu ds. waloryzacji krajobrazu

Przekazanie efektów prac zespołu ds. wizualizacji

dyskusja


4 czerwca 2019

Przekazanie efektów prac zespołu ds. analizy dokumentów planistycznych

Opracowanie check listy

Omówienie listy tematów, paneli dyskusyjnych oraz  prelegentów podczas konferencji podusmowującej projekt