Gnojnik

Gnojnik
Gnojnik

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Zdobycie wiedzy na temat możliwości ochrony przyrody w aktach planistycznych, poprawa komunikacji z mieszkańcami w temacie procedur planistycznych oraz poprawa relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami.