Konferencja podsumowująca

Konferencja

Konferencja podsumowująca

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Uczestnictwo w warsztatach oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

Przetwarzanie danych osobowych:
1. Informujemy, iż podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia (ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn), w celach realizacji projektu, kontaktowania się w sprawach dotyczących spotkania, dla celów archiwizacyjnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu oraz przez okres, w którym Stowarzyszenie Ekopsychologia jest zobowiązane w do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w działaniach projektu. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: ekopsychlogia@ekopsychologia.pl

Ilość miejsc jest ograniczona! Stowarzyszenie Ekopsychologia zakwalifikuje uczestników spotkania, kierując się zasadą różnorodności instytucji i podmiotów. O zakwalifikowaniu się na szkolenie poinformujemy Państwa drogą mailową.