Karpacki Uniwersytet Kształtowania Przestrzeni

Karpacki

Kompleksowa kampania edukacyjna, skierowana do następujących grup odbiorców: nauczyciele, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny i gminni architekci.

Przekazana podczas szkoleń wiedza będzie skutkować większym zrozumieniem roli planowania przestrzennego w ochronie środowiska przyrodniczego. Dodatkowo każdy uczestnik szkoleń otrzyma materiały edukacyjne oraz planszową „GRĘ O KARPACKĄ PRZESTRZEŃ. .

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz materiałów edukacyjnych. Nie pokrywamy kosztów dojazdu.