Aktualności

Aktualności
25.10.2019

W dniu 25 października 2019 w Nowym Sączu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli klas przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, więc utworzyliśmy trzy grupy, zamiast jednej.

Szkolenie było współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fu ...

25.10.2019

W dniu 25 października 2019 w Nowym Sączu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli klas przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, więc utworzyliśmy trzy grupy, zamiast jednej.

Szkolenie było współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fu ...

24.10.2019

W dniu 24 października 2019 w Nowym Sączu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, więc utworzyliśmy trzy grupy, zamiast jednej.

Szkolenie było współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundu ...

15.10.2019

Pakiet edukacyjny zatytułowany „Chronię karpacką przestrzeń” obejmuje program edukacyjny oraz obudowę metodyczną w postaci scenariuszy sześciu lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Przeznaczony jest dla III/IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna) i stanowi ostatnią z trzech części cyklu o tym samym tytule. ...

15.10.2019

Program edukacyjny „Chronię karpacką przestrzeń” zawiera ważne i mające praktyczne znaczenie propozycje rozwiązań metodycznych i merytorycznych dla nauczycieli. W programie jasno podany jest cel jego napisania, co daje nauczycielowi możliwość świadomego jego zastosowania. Powstał on na bazie podstawy programowej i może być wykorzyst ...