Aktualności

Aktualności
15.10.2019

Pakiet edukacyjny zatytułowany „Chronię karpacką przestrzeń” obejmuje program edukacyjny oraz obudowę metodyczną w postaci scenariuszy sześciu lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Przeznaczony jest dla III/IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna) i stanowi ostatnią z trzech części cyklu o tym samym tytule. ...

15.10.2019

Program edukacyjny „Chronię karpacką przestrzeń” zawiera ważne i mające praktyczne znaczenie propozycje rozwiązań metodycznych i merytorycznych dla nauczycieli. W programie jasno podany jest cel jego napisania, co daje nauczycielowi możliwość świadomego jego zastosowania. Powstał on na bazie podstawy programowej i może być wykorzyst ...

15.10.2019

Program edukacyjny "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla klas IV-VIII szkół podstawowych

Druga część cyklu „Chronię karpacką przestrzeń” to przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej pakiet edukacyjny, na który składają się program edukacyjny oraz obudowa metodyczna w postaci scenariuszy 10 lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Ideą wiodącą jest tu wieloaspektowe podejście do ochrony przyrody Karpa ...

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Sanok

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Lubień