Jeleśnia

Jeleśnia
Jeleśnia

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Poprzez uczestnictwo w projekcie dostrzegamy korzyści wynikające z wyeksponowania istniejących na terenie Gminy walorów przyrodniczych, możliwość inwentaryzacji przyrodniczej, gatunków roślin zagrożonych wyginięciem, objętych ochroną prawną, ich liczebność i ich występowanie.