III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego

III

III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego