Jaśliska

Jaśliska
Jaśliska

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Gmina Jaśliska w najbliższym czasie ma zamiar sporządzić nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru. W związku z tym wszelkie materiały, analizy, dokumentacje będą potrzebne do realizacji tego zadania.


13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Jaśliska

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Jaśliska.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Niniejszy raport przedstawia efekty inwentaryzacji zasobów środowiska gminy Jaśliska wraz z waloryzacją krajobrazu w ramach projektu Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ...

13.10.2019

Założeniem przy sporządzaniu poniższej opinii jest weryfikacja spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich.

autorki: inż. Małgorzata Puchyr – zakres planistyczny i dr Agata Ćwik – zakresy: przyrodniczy i krajobrazowy

09.09.2019

W dniu 4 września 2019 r. w godzinach od 10.00 – 14.00 odbyło się trzecie spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Jaśliska. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Jaśliska.

28.02.2019

W dniu 25 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 – 14.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Jaśliska. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Jaśliska.

15.10.2018

W dniu 12 października 2018 r. w godzinach od 12.00 – 15.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Jaśliska. Spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej "Dzikie Wino" w Daliowej.