Aktualności

Aktualności
I spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Biecz
04.12.2018

I spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Biecz

 

W dniu 4 grudnia 2018 r. w godzinach od 12.00 – 14.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Biecz. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy.

Na wstępie uczestnicy zostali zapoznani przez Hannę Hrehorowicz-Gaber z celami i działaniami projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”.

 

Następnie p. Hanna Hrehorowicz-Gaber omówiła podstawowe zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, podała m.in. przykłady konfliktów przestrzennych i dobrych rozwiązań a jako wprowadzenie do omawianej tematyki przytoczyła akty prawne i ustawy związane z planowaniem, tłumacząc związany z tym chaos legislacyjny.

 

W Gminie Biecz widoczna jest współpraca zarówno przedstawicieli Urzędu jak i Radnych oraz Towarzystwa Przyjaciół Biecza oraz społeczności lokalnej w tym także środowiska kościelnego (w dyskusji uczestniczył aktywnie również lokalny proboszcz). Główną troską całej społeczności jest zbyt mała oferta turystyczna  przy tak ogromnym potencjale jaki posiada Gmina oraz konieczność ochrony walorów środowiska przyrodniczego w powiązaniu z dziedzictwem  kulturowym  oraz odbiorem widokowym gminy.

 

W spotkaniu uczestniczyło 17 osób, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

 

I spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Biecz6 zdjęć IMG_20181204_120657_resized_20181206_113638616.jpg, I spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Biecz