Aktualności

Aktualności
II spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Jaśliska
28.02.2019

II spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Jaśliska

W dniu 25 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 – 14.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Jasliska. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Jaśliska.

Na wstępie uczestnicy zostali zapoznani przez p. Małgorzatę Puchyr z celami i działaniami projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”.

Następnie ekspert p. Małgorzata Puchyr omówiła podstawowe zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, podała m.in. przykłady konfliktów przestrzennych i dobrych rozwiązań a jako wprowadzenie do omawianej tematyki przytoczyła akty prawne i ustawy związane z planowaniem, tłumacząc związany z tym chaos legislacyjny.

Następnie wywiązała się ciekawa dyskusja związana z rozwojem Gminy Jaśliska oraz głównymi problemami powstającymi na styku ochrony przyrody i działalności człowieka.  

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

II spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Jaśliskach (25.02.2019r.)12 zdjęć DSC_2982.JPG, II spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Jaśliska