Aktualności

Aktualności
II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego
04.06.2019

II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego

W dniach 3-4 czerwca 2019 roku w Krasiczynie odbyło się II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biura Urbanistycznego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Uczestnicy kontynuowali prace nad „Check listą”, będącą zbiorem wytycznych dla samorządów karpackich oraz organizacji pozarządowych w zakresie efektywnego kształtowania przestrzeni.

Prace będą kontynuowane podczas III spotkania.