Aktualności

Aktualności
III spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok
03.05.2019

III spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Sanok.

Na wstępie uczestnicy zostali zapoznani przez Panią Małgorzatę Puchyr z celami i działaniami projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”.

Następnie ekspert p. Małgorzata Puchyr omówiła podstawowe zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, podała m.in. przykłady konfliktów przestrzennych i dobrych rozwiązań a jako wprowadzenie do omawianej tematyki przytoczyła akty prawne i ustawy związane z planowaniem, tłumacząc związany z tym chaos legislacyjny.

Następnie wywiązała się ciekawa dyskusja związana z rozwojem Gminy Sanok oraz głównymi problemami powstającymi na styku ochrony przyrody i działalności człowieka.  

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

III spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego, Sanok (29.04.19r.)6 zdjęć P1180001.JPG, III spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok