Aktualności

Aktualności
Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Jaśliska
13.10.2019

Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Jaśliska

Założeniem przy sporządzaniu poniższej opinii jest weryfikacja spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich.
Opinia dotycząca dokumentów planistycznych w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ze względu na istniejącą potrzebę wyodrębnienia zapisów z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jak również zagadnień bezpośrednio dotyczących parametrów i możliwości zagospodarowania przestrzeni w niniejszym opracowaniu wyodrębniono trzy zakresy tematyczne:
· planistyczny,
· przyrodniczy,
· krajobrazowy.

autorki: inż. Małgorzata Puchyr – zakres planistyczny i dr Agata Ćwik – zakresy: przyrodniczy i krajobrazowy

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania