Aktualności

Aktualności
Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Lubień
13.10.2019

Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Lubień

Poniższą opinię dotyczącą oceny stopnia ochrony przyrody sporządzono na podstawie analizy dokumentów planistycznych Gminy Lubień w ramach projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”.

Założeniem przy sporządzaniu poniższej opinii jest weryfikacja spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich.
Opinia dotycząca dokumentów planistycznych w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ze względu na istniejącą potrzebę wyodrębnienia zapisów z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jak również zagadnień bezpośrednio dotyczących parametrów i możliwości zagospodarowania przestrzeni w niniejszym opracowaniu wyodrębniono trzy zakresy tematyczne:
• planistyczny,
• przyrodniczy,
• krajobrazowy.

autorka: inż. Małgorzata Puchyr

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania