Aktualności

Aktualności
Program edukacyjny "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
15.10.2019

Program edukacyjny "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Pakiet edukacyjny zatytułowany „Chronię karpacką przestrzeń” obejmuje program edukacyjny oraz obudowę metodyczną w postaci scenariuszy sześciu lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Przeznaczony jest dla III/IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna) i stanowi ostatnią z trzech części cyklu o tym samym tytule. Ideą wiodącą jest w nim wieloaspektowe podejście do ochrony przyrody Karpat jako wspólnego dobra mieszkańców Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli i odpowiedzialności człowieka. Pakiet ma charakter interdyscyplinarny, odwołuje się do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija podejście z wcześniejszych etapów: od obserwowania i doświadczania rzeczywistości do jej kreowania.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania