Aktualności

Aktualności
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w Gminie Gnojnik
13.10.2019

Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w Gminie Gnojnik

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Gnojnik.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania