Aktualności

Aktualności
Spotkanie grupy roboczej
08.10.2018

Spotkanie grupy roboczej

W dniach 10-11 września 2018 roku w Nowym Sączu odbyło się I spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biura Urbanistycznego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Uczestnicy wzięli udział w teście gry ekofizjograficznej oraz rozpoczęli opracowanie „Check listy” będącej zbiorem wytycznych dla samorządów karpackich oraz organizacji pozarządowych w zakresie efektywnego kształtowania przestrzeni.

Prace będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań.