Aktualności

Aktualności
Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Chronię Karpacką Przestrzeń"
28.03.2019

Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Chronię Karpacką Przestrzeń"

W dniu 22 marca 2019 roku w Nowym Sączu odbyło się I szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas szkolenia uczestnicy pracowali aktywnie w grupach, grali w grę o Karpacką Przestrzeń oraz wymieniali się doświadczeniami.

Zapraszamy kolejnych chętnych aby w tak pozytywnej atmosferze podnieść swoje kompetencje !

Każdy uczestnik otrzymał:

1) Grę o Karpacką Przestrzeń

2) Poradnik o Konwencji Karpackiej

3) Poradnik "Karpacki model Partycypacji"

4) Certyfikat

Szkolenie, Nowy Sącz (22 marca 2019)10 zdjęć IMG_5507.JPG, Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Chronię Karpacką Przestrzeń"