Aktualności

Aktualności
Wyniki Rekrutacji
08.10.2018

Wyniki Rekrutacji

Stowarzyszenie Ekopsychologia uprzejmie informuje iż dokonało oceny zgłoszeń do Projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jest mi niezmiernie miło, iż Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” wesprze w sześciu Karpackich Gminach działania związane z planowaniem przestrzennym, służące ochronie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych w oparciu o założenia Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.

Gminy zakwalifikowane do projektu:

Nazwa Gminy

Województwo

Gnojnik

małopolskie

Jaśliska

podkarpackie

Sanok (gmina wiejska)

podkarpackie

Jeleśnia

śląskie

Biecz

małopolskie

Lubień

małopolskie