Zamówienia Publiczne

Zamówienia
15.02.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/01/2018

Zapytanie ofertowe nr KP/01/2018

na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zapraszamy do składania ofert do 14 marca 2018.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.