Zamówienia Publiczne

Zamówienia
23.10.2018

Zapytanie ofertowe nr KP/11/2018

Zapytanie ofertowe nr KP/11/2018

na wykonanie projektów graficznych oraz wykonanie materiałów edukacyjno – informacyjnych na potrzeby spotkań Gminnych Zespołów Zadaniowych, Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego oraz szkoleń

Usługa będzie wykonana w ramach projektu projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na ofertę czekamy do 31 października 2018.