Aktualności

Aktualności
15.10.2019

Program edukacyjny „Chronię karpacką przestrzeń” zawiera ważne i mające praktyczne znaczenie propozycje rozwiązań metodycznych i merytorycznych dla nauczycieli. W programie jasno podany jest cel jego napisania, co daje nauczycielowi możliwość świadomego jego zastosowania. Powstał on na bazie podstawy programowej i może być wykorzyst ...

15.10.2019

Druga część cyklu „Chronię karpacką przestrzeń” to przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej pakiet edukacyjny, na który składają się program edukacyjny oraz obudowa metodyczna w postaci scenariuszy 10 lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Ideą wiodącą jest tu wieloaspektowe podejście do ochrony przyrody Karpa ...

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Sanok

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Lubień

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Jaśliska

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Jeleśnia

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Gnojnik

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Gnojnik.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Lubień.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Sanok.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.