Aktualności

Aktualności
13.10.2019

Poniższą opinię dotyczącą oceny stopnia ochrony przyrody sporządzono na podstawie analizy dokumentów planistycznych Gminy Lubień w ramach projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”.

autorka: inż. Małgorzata Puchyr

13.10.2019

Celem niniejszej opinii jest zweryfikowanie spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż opinia dotycząca dokumentów planistycznych, w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, natomiast ze względu na zais ...

13.10.2019

Niniejsza opinia została sporządzona w ramach projektu: „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, na podstawie umowy nr KP/01/2019 z dnia 14 stycznia 2019r. Opinia została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. o Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prz ...

13.10.2019

Założeniem przy sporządzaniu poniższej opinii jest weryfikacja spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich.

autorki: inż. Małgorzata Puchyr – zakres planistyczny i dr Agata Ćwik – zakresy: przyrodniczy i krajobrazowy

13.10.2019

Niniejsza opinia została sporządzona w ramach projektu: „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, na podstawie umowy nr KP/02/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Opinia została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. o Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr ...

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Biecz

10.10.2019

W dniu 10 października 2019 w Żywcu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli przedszkoli i klas I-VIII.

Szkolenie było współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ...

07.10.2019

W dniu 7 października 2019 w Rabce - Zdroju odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli klas IV - VIII.

Szkolenie było współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo ...

03.10.2019

W dniu 3 października 2019 w Orelcu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie było współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podczas szkolenia uczestnicy pracowal ...

02.10.2019

W dniu 2 października 2019 w Iwoniczu - Zdroju odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli klas IV - VIII.

Szkolenie było współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podczas szkolenia uczestnicy pracowali aktywnie w ...